ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ)
 
 
     
 
 

พฤศจิกายน-ธันวาคม

ชมแปลงผักเมืองหนาว ฤดูกาลเก็บผลกาแฟ และ แปรรูปกาแฟอาราบิก้า ชิมชา
กาแฟสด และอะโวคาโด้พันธุ์มูเซอ

 

มกราคม-กุมภาพันธ์

ชมไม้ดอกเมืองหนาว แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ ผลไม้เมืองหนาว อะโวคาโด
และมะคาเดเมีย กำลังติดดอกออกผล

 

มีนาคม-เมษายน

เก็บผลมะคาเดเมีย กาแฟเริ่มออกดอก ชิมสตอเบอรี่ และชมแปลงดอกหน้าวัว

 

พฤษภาคม-สิงหาคม

ชมดอกกระเจียว ปทุมมา บัวชั้น หงส์เหิน เข็มชมพู บัวสวรรค์ รองเท้านารี และ
ฤดูกาลเก็บผลผลิตอะโวคาโด

 

กันยายน-ตุลาคม

ชมการแปรรูปมะคาเดเมีย ชิมอะโวคาโด