สารสนเทศแหล่งผลิตมะม่วง

We have 4 guests online

No images
เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู PDF Print E-mail
        เพื่อให้ได้ผลผลิตมะม่วงในช่วงระยะเวลาที่ตลาดต้องการ หรือช่วงที่มีราคาสูงเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการราดสารแพคโคบิวทราโซน เพื่อบังคับให้มะม่วงออกดอกติดผลในช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรต้องการ โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
 
1.การตัดแต่งกิ่ง หลังจากให้ผลผลิตแล้วมะม่วงจะมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการใช้ธาตุอาหารจำนมากในการสร้างผลผลิต เกษตรกรควรดูแล,บำรุงรักษาเพื่อเร่งให้มะม่วง มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดพร้อมให้ผลผลิต โดยเริ่มจาก การตัดแต่งกิ่งการตัดแต่งกิ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เกษตรกรที่ทำได้ดีต้องเป็นผู้ที่มีความขยันในการศึกษาหาความรู้ใน เรื่องนี้ มีความสังเกตจดจำพฤติกรรม,ลักษณะอาการของพืชชนิดนั้น ๆ ที่จะทำการตัดแต่งกิ่ง ว่าเรากระทำอะไรกับพืชแล้วมีผลเป็นเช่นไร โดยหลักทั่วไปในการตัดแต่งกิ่ง มีดังนี้
1.1. ตัดกิ่งที่อ่อนแอไม่สมบูรณ์เนื่องจากโรคและมีบาดแผลจากการทำลายของศัตรู
1.2. ตัดกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มไม่ได้รับแสงแดด
1.3. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งแสงแดดส่องได้ทั่วถึงและระบายอากาศได้ดีเพื่อลดอัตราการเกิดโรคระบาดพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
1.4. ตัดแต่งกิ่งที่เกษตรกรไม่ต้องการในการตัดแต่งกิ่งเกษตรกรต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการฉีกขาดบริเวณแผลที่ตัด ซึ่งจะทำให้เชื้อโรคเข้าทำลายบาดแผลได้ง่าย เป็นเหตุให้พืชชะงักการเจริญเติบโตเนื่องจากการเกิดโรคและพืชยังต้องใช้ธาตุ อาหารจำนวนมากในการซ่อมแซมบริเวณแผลที่ตัด การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีในการตัดแต่งขึ้นอยู่กับฝีมือทักษะและความ ชำนาญของเกษตรกรเองกล่าวในที่นี้คือใช้เครื่องมือชนิดใดก็ได้ขอให้บริเวณแผล ที่ตัดแต่งราบเรียบ และไม่ฉีกขาดหลังตัดกิ่งเสร็จต้องทาทับแผลด้วยปูนกินหมากหรือใช้สีน้ำมันทาทับ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าทำลายบาดแผล และป้องกันการระเหยน้ำของพืช

2. การใส่ปุ๋ย เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเกษตรกรต้องเร่งการเจริญเติบโตและเร่งการสะสมอาหาร เพื่อให้มะม่วงมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป จากนั้นเกษตรกร ควรจัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณพื้นสวนให้โล่งเตียนด้วยการตัดหรือดายหญ้าให้โล่งเพื่อลดบริเวณอาศัยของแมลงศัตรู และสะดวกในการเข้าไปดูแลบำรุงรักษาและทำกิจกรรมอื่น ๆ ของเกษตรกรเองบริเวณรอบโคนต้นมะม่วง เกษตรกรควรสุมโคนด้วยแกลบดิบเพื่อเรียกรากฝอยและรากขนอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการราดสาร และการให้ปุ๋ยทางดิน นอกจากนั้นยัง เป็นการช่วยดูดซับความชื้นดินบริเวณรอบโคนต้นแถมยังช่วยลดปริมาณวัชพืชบริเวณโคนต้นอีกด้วยการให้ปุ๋ยในระยะนี้ประกอบด้วย ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยเคมี ควรเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15 - 15 - 15 , 16-16-16 เป็นต้นโดยการให้บริเวณราก ใน อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น สำหรับมะม่วงอายุ 4 ปีขึ้นไปปุ๋ยคอก เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยคอกทั้ง 3 ด้าน คือ เพิ่มธาตุ อาหารพืช,ปรับปุรงโครงสร้างของดินและกระตุ้นการเกิดรากของพืชบริเวณโคนต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการราดสารและการให้ปุ๋ยทางดิน

เกษตรกรผู้มีประสบการณ์กล่าวว่าควรใช้ปุ๋ยคอกที่ ได้จากฟาร์มไก่เนื้อ เพราะมีแกลบผสมอยู่ด้วยการ คลุมหน้าดินด้วยแกลบดิบจะช่วยให้ดินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนื่อง จากกระบวนการย่อยสลายซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้รากพืชเพิ่มมาก ขึ้นในบริเวณ ดังกล่าวอีกด้วย

ปุ๋ยทางใบ
- ใช้ปุ๋ยเกล็ด สูตร 15-15-15 อัตราส่วน 1:200 ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน
- ฉีดพ่นน้ำหมักหรือฮอร์โมนตัวเมีย (หัวเชื้อแม่) ในอัตรา 1:200 ฉีดพ่นสลับกับปุ๋ยเกล็ด

3. ราดสารแพคโคบิวทราโซน หลังจากการตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นมะม่วงด้วยการให้ปุ๋ยทางดิน,ทางใบแล้วประมาณ 1 เดือน มะม่วงจะเริ่มแตกใบและเจริญเติบโตตามลำดับและมีความพร้อมที่ จะเริ่มออกดอกได้ ระยะนี้เกษตรกรต้องเริ่มพิจารณากำหนดวันราดสารได้ เพราะหลังจากราดสารประมาณ 2 เดือนมะม่วงจะเริ่มแทงช่อดอก จากนั้นอีก 2 เดือนก็เริ่มเก็บมะม่วงผลดิบขายได้ เกษตรกรจะประสพผลสำเร็จด้านการตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ,วิเคราะห์ราคาของผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวได้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อมะม่วงมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมเกษตรกรสามารถราดสาร แพคโคบิวทราโซนได้โดยเฉพาะ มะม่วงพันธุ์เขียวเสวยอายุ 5-6 ปีขึ้นไปใช้สารแพคโคบิวทราโซน ในอัตรา 6 ขีด ผสมน้ำสะอาด 2 ลิตร ราดให้ทั่วบริเวณที่กลบแกลบดิบหรือสุมโคนต้นไว้ จากนั้นเมื่อมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องมะม่วงจะเริ่มแทงช่อดอด เมื่อราดสารได้ 2 เดือนดังที่กล่าวมาแล้ว

4. การใช้ฮอร์โมนตัวผู้ หลังจากการราดสารได้ 7 วันเกษตรกรควรฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนตัวผู้ (หัวเชื้อพ่อ) ในอัตรา 1:200 ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน 3 ครั้งจะช่วยให้มะม่วงติดผลดกและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


อ้างอิง : สื่อการเรียนการสอนเกษตรกรโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องที่ 1 การผลิตมะม่วงนอกฤดู

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

 


คำอธิบายสัญลักษณ์

 หน่วยงานภาครัฐ /สหกรณ์ฯ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร |   แหล่งผลิตมะม่วง |   แหล่งผลิตมะม่วง GAP | แหล่งผลิตมะม่วงอินทรีย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ดาวน์โหลดไฟล์  kml  สำหรับใช้งาน Google Earth 
ขอขอบคุณ : หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   กรมส่งเสริมการเกษตร   กรมพัฒนาที่ดิน   หน่วยงานสหกรณ์การเกษตร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน


     

   
    
    [ปรับปรุงล่าสุด : 10.03.2556 ]