หน้าหลัก หน้าหลัก ค้นหา ค้นหา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยยาง
กลับสู่หน้าหลักกรมวิชาการเกษตร
echo $numpages
     
 

 

 
รายละเอียดของเอกสาร

 

ชื่อเรื่อง :
การเพาะเลี้ยงคัพภะของเมล็ดยางอ่อน
ชื่อผู้แต่ง :
โชคชัย เอนกชัย, ภัทราวุธ จิวตระกูล, ปัทมา ชนะสงคราม
หัวเรื่อง :
การผสมพันธุ์ยาง, เทคโนโลยีชีวภาพยาง
สาขาวิชา :
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อพืช :
ยางพารา
ชนิดเอกสาร :
รายงานผลการวิจัยยางพารา
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ :
2540
จำนวนหน้าเอกสาร :
15

 

 
บทคัดย่อ

 

 

 
ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม และบทคัดย่อ (กรณีเอกสารมีบทคัดย่อ)

 

 

 

 

 

 

 

-:[ ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นโปรดติดต่อ ]:-
-:[ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ]:-
E-mail : rritweb@doa.in.th