หน้าหลัก หน้าหลัก ค้นหา ค้นหา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยยาง
กลับสู่หน้าหลักกรมวิชาการเกษตร
echo $numpages
     
 

 

 
รายละเอียดของเอกสาร

 

ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนการปลูกสร้างสวนยางในเขตภาคใต้ตอนบน
ชื่อผู้แต่ง :
ขจร รอดแก้ว, สมมาตร แสงประดับ
หัวเรื่อง :
การปลูกสร้างสวนยาง, ต้นทุน และปัจจัยการผลิต, เขตปลูกยางเดิม
สาขาวิชา :
เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีการปลูก
ชื่อพืช :
ยางพารา
ชนิดเอกสาร :
รายงานผลการวิจัยยางพารา
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ :
2535
จำนวนหน้าเอกสาร :
14

 

 
บทคัดย่อ

 

 

 
ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม และบทคัดย่อ (กรณีเอกสารมีบทคัดย่อ)

 

 

 

 

 

 

 

-:[ ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นโปรดติดต่อ ]:-
-:[ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ]:-
E-mail : rritweb@doa.in.th