หน้าหลัก หน้าหลัก ค้นหา ค้นหา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยยาง
กลับสู่หน้าหลักกรมวิชาการเกษตร
echo $numpages
     
 

 

 
รายละเอียดของเอกสาร

 

ชื่อเรื่อง :
การใช้ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด เพื่อเพิ่มผลผลิตยาง
ชื่อผู้แต่ง :
อารักษ์ จันทุมา, พิศมัย จันทุมา, สว่างรัตน์ สมนาค, ธีรชาต วิชิตชลชัย, พิบูลย์ เพ็ชร์ยิ่ง
หัวเรื่อง :
เทคโนโลยีการผลิตยาง, ผลผลิตยาง, การกรีดยาง
สาขาวิชา :
การกรีดยางและการใช้สารเคมี
ชื่อพืช :
ยางพารา
ชนิดเอกสาร :
รายงานผลการวิจัยยางพารา
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ :
2552
จำนวนหน้าเอกสาร :
12

 

 
บทคัดย่อ

 

 

 
ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม และบทคัดย่อ (กรณีเอกสารมีบทคัดย่อ)

 

 

 

 

 

 

 

-:[ ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นโปรดติดต่อ ]:-
-:[ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ]:-
E-mail : rritweb@doa.in.th