หน้าหลัก หน้าหลัก ค้นหา ค้นหา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยยาง
กลับสู่หน้าหลักกรมวิชาการเกษตร
echo $numpages
     
 

 

 
รายละเอียดของเอกสาร

 

ชื่อเรื่อง :
ท่อน้ำซึมที่ใช้ในการเกษตร
ชื่อผู้แต่ง :
สุรชัย ศิริพัฒน์, นุชนาฎ ณ ระนอง, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, สุมนา แจ่มเหมือน
หัวเรื่อง :
การผลิต และการใช้ยาง, การผลิตและผลิตภัณฑ์จากยาง, การแปรรูปยาง
สาขาวิชา :
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ชื่อพืช :
ยางพารา
ชนิดเอกสาร :
โปสเตอร์ผลการวิจัยยางพารา
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ :
2552
จำนวนหน้าเอกสาร :
1

 

 
บทคัดย่อ

 

 

 
ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม และบทคัดย่อ (กรณีเอกสารมีบทคัดย่อ)

 

 

 

 

 

 

 

-:[ ต้องการสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นโปรดติดต่อ ]:-
-:[ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ]:-
E-mail : rritweb@doa.in.th